Sự kiện ngoài trời với Mỹ Anh
Chiến dịch hợp tác với Gojek
Chiến dịch hợp tác với Sodapop