Sự kiện ngoài trời với Mỹ Anh

Chiến dịch hợp tác với Gojek

Chiến dịch hợp tác với Sodapop